Ápolási osztály

Ápolási osztály

7. emelet A oldal

„Az ápolás egy segítő művészet, gondolatok, érzelmek és szemmel látható tettek szándékos egybehangolása, melyet egy segítségre szoruló emberrel szemben gyakorolnak.”
- Wiedenbach -

 

Ápolási feladatunk:

  • Szakszerű ellátás biztosítása az ápoltak részére, olyan környezetben, amely méltó az emberi élethez.

  • Segítséget nyújtani az önellátó képességek eléréséhez.

  • Elérni és megtartani az egészségi állapotot, az elért eredményt stabilizálni.

  • Kapcsolatot tartani a családdal a pszicho-szociális háttér rendezése érdekében.

  • Humanisztikus szemlélettel, jó kommunikációs készséggel irányítani a megváltozott tudatállapotú beteget / ápoltat.

  • Vállalni az alap és szakápolási terv megvalósításának felelősségét.

 

Az osztály tevékenysége:

Az ápolási osztály, a fekvőbeteg  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató saját ápolási irányítással működő egysége, azon beteg részére, akik folyamatos ápolásra igen, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak. 
Az osztály célja: Ápoltjaink számára biztonságos környezetet és szakszerű, empatikus ápolást biztosítsunk Ágyszám: 30
 

Orvosi ellátás: 

Az osztály feladatköréből adódóan közvetlen 24 órás orvosi felügyelet nincs.
Orvosi feladatokat az ügyvezető igazgató által kinevezett, belgyógyász szakorvos látja el, aki napi munkaidőben, folyamatosan rendelkezésünkre áll
Ügyeleti időben, sürgős esetekben, a belgyógyászati ügyeletes orvos értesítendő.

 


Vezető főnővér: Wágner Beáta

 

Betegfelvétel:

  • Saját intézet aktív és krónikus osztályai / zárójelentés alapján

  • Más intézet osztályai / orvosi javaslat és zárójelentés alapján

  • Otthonából, lakásáról / háziorvosi javaslat alapján


Ápoltjainkat előzetes helybiztosítással tudjuk elhelyezni.
A jelentkezés e célra rendszeresített formanyomtatványon. A betegfelvételt megelőzi az osztályon történő személyes egyeztetés, ápolási szerződés, kötése.

A felvételi naptól kezdve az ápolt / hozzátartozó / ellátó / törvényes képviselő az ellátásért az alábbiak szerinti ápolási díjat köteles fizetni.

              

                  0 – 12 hónapig                        3 500 Ft / nap

                 A felvétel és a távozás napja egy napnak számít.

 

Az osztályon tölthető, maximális ápolási idő: 1 év. 

Az ápolás időtartamának további (egyszeri) 3 hónapra történő hosszabbításához szükséges a végleges elhelyezést igazoló felvételi dokumentum.

 

Betegek elhelyezése: 

2-3-5-6 ágyas, fürdőszobás kényelmes kórtermek állnak betegeink rendelkezésére.
Társalgóban: TV, hűtő, mikrohullámú sütő áll a betegek és a hozzátartozók rendelkezésére.
Értékmegőrzésre lehetőség van, intézeti szinten.
A házirend betartása a betegek és a hozzátartozók részére kötelező.
 

Széchenyi 2020 logó