Magunkról

Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 

 

A Kazincbarcikai Kórház 1954. óta, akkor szűkített szakmakörrel, majd 1969. óta az új kórházi épület átadását követően bővített szakmakörrel látja el Kazincbarcika és vonzáskörzete lakosságát, továbbá 2007. áprilisától Edelény és vonzáskörzetének lakosságát is.

Az előző évtizedekben is jelentős változáson ment át a Kórház a növekedést illetően. Megszűnt az Infektológiai osztály, helyette Ápolási osztály alakult. Kialakításra került az Intenzív osztály. A műtétes mátrix kialakításával egy időben a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály kezdte meg tevékenységét. Bővült a járóbeteg szakellátás, mivel az Intézmény igyekezett az ágyszám csökkentésekkel együtt a betegeket járóbeteg szakellátás keretén belül ellátni, alkalmazkodva a kor igényeihez.

 

Az Intézmény hotelépülete 2004-2005 között jelentős komfort fokozatot javító rekonstrukción esett át és kialakításra került egy központi sürgősségi beteg fogadóhely, központi műtő egységgel együtt.

A rekonstrukció nem volt teljeskörű, csak a műtők és a hotel részére terjedt ki. A járóbeteg szakrendelők és a kiszolgáló helységek változatlanul leromlott állapotban maradtak.

Időközben zajlott a kórházi struktúra országos átalakítása, melyen a Kórház jelentős finanszírozott kapacitásokat vesztett a rekonstrukció okozta csökkentett teljesítmény miatt.

 

2009. március 01-től a Kórház üzemeltetését a Debreceni Egyetem Orvosegészségügyi Centrum vette át. Az egyetemi irányítás ideje alatt a szerződésben vállalt fejlesztések csak részben teljesültek.

 

2012. májusától az Állam kezébe került a Kórház vagyonkezelése, a teljes körű állami működtetésre 2013. október 1-én került sor.

Ma az Állam tulajdonában lévő Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. térségi kórházként működik és biztosítja a fekvőbeteg ellátást az OEP szerződés szerinti 215 ágyán, melyből 55 aktív és 160 krónikus besorolású. 1047 szakorvosi és 180 nem szakorvosi órában ad szolgáltatást a járóbeteg szakellátást igénybe vevő, területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegek számára.

 

 

Kórházi fekvőbeteg struktúra

 

Kazincbarcikai Kórház Kft. OEP szerződött ágyszáma:        215 ágy

Aktív ágyszám összesen:                                                                55 ágy

Belgyógyászati osztály                                                                       40 ágy

Szülészeti és nőgyógyászati osztály                                                15 ágy

 

Krónikus ágyszám összesen:                                                     160 ágy

Mozgásszervi rehabilitációs osztály                                               66 ágy

Krónikus osztály                                                                                24 ágy

Ápolási osztály                                                                                   30 ágy

Hospice osztály                                                                                 10 ágy

Pszichiátriai rehabilitációs osztály                                                 30 ágy

 

 

FEKVŐBETEG ELLÁTÁS

 

IX. emelet „A” és „B” oldal            Pszichiátriai rehabilitációs osztály   30 ágy

 

A pszichiátriai rehabilitáció az a tevékenység, amelynek célja a hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők személyes felépülésének segítése, közösségi integrációjának, autonómiájának, kapcsolatrendszerének megőrzése, illetve javítása.

Az osztályon kezelt betegek átlagosan 30 napot töltenek bent. A kórházi ellátás keretében terápiás foglalkozásokon vesznek részt, egyéni és csoportos formában, pszichiáter orvosok, pszichológusok és terapeuták kezelik ezen betegeket.

Krónikus ellátási forma, finanszírozása az ápolási napok figyelembevételével történik, az osztály besorolásának megfelelő szorzóval növelve.

 

VIII. emelet „A” oldal          Krónikus belgyógyászati osztály     24 ágy

 

Fekvőbeteg ellátás olyan betegek részére, akik hosszantartó betegség, fogyatékosság, vagy korlátozott önellátási képesség miatt folyamatos segítségre, felügyeletre szorulnak.

Osztályunk szoros együttműködésben áll a belgyógyászati osztállyal, jellemzően az onnan áthelyezett, további ápolásra szoruló betegeket látjuk el. A krónikus betegségekből adódóan a betegek átlagosan 30 napot töltenek bent.

Krónikus ellátási forma, finanszírozása az ápolási napok figyelembevételével történik, az osztály besorolásának megfelelő szorzóval növelve.

 

VII. emelet „A” oldal           Ápolási osztály                      30 ágy

 

Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával.

Osztályunkon a krónikus betegségben szenvedőket ápoljuk, biztosítva a szükséges ellátást. Ezeknél a betegeknél az otthoni ellátás már nem, vagy csak részben oldható meg. A hozzátartozók ápolási díjat fizetnek az ellátásáért. A betegek átlagosan 2-3 hónapot töltenek a kórházban.

Krónikus ellátási forma, finanszírozása az ápolási napok figyelembevételével történik, az osztály besorolásának megfelelő szorzóval növelve.

 

VI. emelet „A” és „B” oldal             Belgyógyászati osztály                     40 ágy

 

A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak minősül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása. Az aktív ellátás időtartama, illetve befejezése többnyire tervezhető, és az esetek többségében rövid időtartamú.

Osztályunk az általános belgyógyászaton túl kardiológiai , gastroenterológiai és diabetológiai ellátást nyújt.

 

 

V. emelet „A” oldal              Általános sebészeti osztály   15 ágy

 

Kórházunk a Megyei Kórházzal kötött közreműködői szerződés alapján üzemelteti a 15 ágyas általános sebészeti osztályt. Az osztályos betegek ellátásához és a műtétek elvégzéséhez a személyzetet a kórházunk biztosítja a struktúraváltás előtti létszámnak megfelelően (sebész szakorvosok, műtősök, anaesth. assziszetensek, műtőssegédek, ápolónők). Az osztályon ellátott sebészeti esetek a Megyei Kh. ellátási területéhez tartozó amputációra váró beteg.

 

 

V. emelet „B” oldal               Hospice ellátás 10 ágy

 

A hospice a súlyos betegségük végstádiumában lévő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását jelenti multidiszciplináris csoport segítségével. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki szenvedéseinek enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

 

IV. emelet „A”, „B” és „M” oldal   Mozgásszervi rehabilitációs osztály            66 ágy

 

Azon egészségügyi eljárások, ellátások összessége, amelyek célja a betegség miatt kialakult funkcióveszteség (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, csökkent szívteljesítmény, meddőség, stb.) helyreállítása vagy pótlása, illetve kompenzáló új képességek kifejlesztése (ez utóbbi a habilitáció). Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás-terápia, valamint a gyógyászati segédeszköz-ellátás és ezek használatának betanítása is.

Mozgásszervi rehabilitációs osztályunkon az ellátott betegek átlagosan 30 napot töltenek, betegségüknek megfelelően funkció javító kezeléseket kapnak az osztályon kialakított tornatermekben és fizikoterápiás kezelőhelységekben gyógytornászok és fiziotherápiás asszisztensek segítségével.

Krónikus ellátási forma, finanszírozása az ápolási napok figyelembevételével történik, az osztály besorolásának megfelelő szorzóval növelve.

 

 

III: emelet „B” oldal             Nőgyógyászati osztály                      5 ágy

 

A nőgyógyászat a női nemi szervek és az emlő betegségeinek megállapításával és kezelésével foglalkozó orvostudományi szakterület.

 

 

III. emelet „A” oldal             Szülészeti osztály                  10 ágy

 

A szülészet az egészséges, normál lefolyású, valamint a kóros terhesség és szülés elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakterület.

A szülészeti osztályunkon rooming-in rendszerben működik az Újszülött részleg is.

 

 

„S” épület I. emelet              Központi műtő

 

A Nőgyógyászat és Sebészet műtétes szakmákhoz kapcsolódik a központi műtő egység. Európai szintű felszereltséggel az S-épületben 4 műtő-blokk áll rendelkezésre.

A III. emeleten a Nőgyógyászati osztályhoz tartozik -az M-épületrészen- a szülőszobák és Nőgyógyászati műtő, császármetszések elvégzésére.

 

 

„S” épület földszint              Egynapos szemészeti ellátás

 

Egynapos ellátás keretében szemészeti beavatkozások végezhetők előre tervezetten, feltéve, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodik a beavatkozást végző intézményben. Ún. járóbetegként kezelt beteg, de a finanszírozása súlyszám alapján történik és az ellátás nem igényel többet 1 napnál.

Kórházunkban egynapos szemészeti ellátás keretében műlencse beültetéseket végzünk.

 

„S” épület földszint              Kúraszerű ellátás

 

Az aktív Belgyógyászati osztály folyamatos szakmai felügyeletével Kúraszerű Ellátás keretein belül alkalmazott kezeléssel az agyi keringési megbetegedések mellett a krónikus mozgásszervi betegségek ellátását is végezzük.

 

 

 

JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

 

 

Olyan szakellátás, amely kizárólag járóbetegek részére (azaz a beteget csak az ellátási idejéig hospitalizálóan) nyújtja az ellátást.

A járóbeteg-szakellátás feladata:

  • a megelőző tevékenység,

  • az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is,

  • szakorvosi konzíliumok elvégzése,

  • speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát követő - más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása,

  • a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges,

  • intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása.

Intézményünk 1197 szakrendelési óraszámmal rendelkezik, mely 1017 szakorvosi és 180 nem szakorvosi órából áll.

A járóbetegek ellátását területi ellátási kötelezettség alapján 59 223 lakos kiszolgálásával végzi.

A betegek a szakrendeléseket előjegyzéssel, háziorvosi, házi gyermekorvosi beutalóval és biztosítási igazolvánnyal vehetik igénybe.

A biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott bőrgyógyászati, fül- orr-gégészeti, nőgyógyászati, általános sebészeti, szemészeti, onkológiai, urológiai, pszichiátriai szakellátást, az onkológiai, és az addiktológiai gondozó ellátását.

 

 

Az intézményben működő járóbeteg szakrendelések elhelyezkedésük szerint:

 

"C"-épület – Földszint

A jelenleg itt működő járóbeteg-ellátások: Tüdőgondozó, Transzfuziológia, Laboratórium, Ortopédia, Belgyógyászat.

 

"C"-épület - I. emelet

A jelenleg itt működő járóbeteg-ellátások: Szemészet, Nőgyógyászat, NST, Fül-Orr-Gége, Audiológia, Mammográfia, Radiológiai UH, Nőgyógyászati UH, Fizikoterápia, Masszázs, Radiológia, Bőrgyógyászat, Ideggyógyászat, Reumatológia, Onkológia.

 

"S"-épület – Földszint

A jelenleg itt működő járóbeteg-ellátások: Urológia, Pszichológus, Kardiológia, Sürgősségi fektető, Sürgősségi Ambulancia, Sebészet, Gipszelő, Kiemelt kezelő, Gasztroenterológia, Kúraszerű ellátás, Szemészeti egynapos ellátás.

Széchenyi 2020 logó