Ugrás a tartalomra

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Kazincbarcikai Kórház

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. Székhely

3700 Kazincbarcika, Május 1 út. 56.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

3700 Kazincbarcika, Május 1 út. 56.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Tel: 06-48/514-800

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: 06-48/ 514-861

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6. Központi elektronikus levélcím

info [kukac] barcikakorhaz.hu

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

7. A honlap URL-je

www.barcikaikorhaz.hu

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel: 06-48/514-800/101

Fax: 06-48/ 514-861

Igazgatóság

3700 Kazincbarcika, Május 1 út. 56.

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Dr. Bássler Beáta

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

10. Az ügyfélfogadás rendje

Bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra a 2022.10.01. napján jóváhagyott SzMSz szerint. Letöltés

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Tóth Gábor Főigazgató

Tel: 06-48/514-800

Fax: 06-48/ 514-861

Email: igazgato [kukac] barcikakorhaz.hu

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 Vezetőség

Főigazgatói Titkárság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.4. Közalapítványok

 I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.5. Lapok

 I. Közzétételi egység: Lapok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs ilyen

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Irányító szerve: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila utca 2-4)
Középirányító szerve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Képviselő: Jenei Zoltán
Cím: (1051 Budapest, József Attila utca 2-4)
Levelezési cím: ugyfelszolgalat [kukac] bm.gov.hu
Telefon: +36-1-441-1000
Telefax: +36-1-441-1437
Weblapcím: https://kormany.hu/belugyminiszterium

Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Humánerőforrás Fejlesztési Igazgatóság (volt Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság, volt Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ - ENKK)
Központi telefonszám: (06 1) 919 0343
Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas
Országos Kórházi Főigazgatóság

Igazgatóság

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

1.7. Költségvetési szervek

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   
        - Alapító okirat
        - Vagyonkezelési szerződés
        - SzMSz 2023

SZMSZ  hatályos 2023.07.01. Letöltés

 A hatályos Adatvédelmi szabályzat: Letöltés

Alapító okirat: Letöltés

A hatályos vagyonkezelői szerződés: Letöltés

 

Koordinációs Iroda

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Archív SZMSZ:
Letöltés

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

 

-

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

 

-

-

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

 

-

-

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

 

-

-

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

 

-

-

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

 

-

-

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

 

-

-

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

 

-

-

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

 

-

-

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

 

-

-

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

 

-

-

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

 

-

-

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Fekvő- és járóbeteg ellátás.

Koordinációs Iroda

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Lásd Betegtájékoztató.

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A  közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

NEAK által finanszírozott.

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

E-Medsolution egészségügyi nyilvántartó rendszer - ellátási körébe tartozó betegek.

 

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

2. A  közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 Az ellátási körbe tartozó betegek személyes és egészségügyi adatai.

 

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 EESZT

 

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

4. A  közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016.(IX.30.) Korm. rendelet 1.§-a alapján.

Az érintett szabályzat aláírója

A változásokat követően azonnal

Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ban foglaltak szerint.

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal a Kórház.

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. A  közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

Orvosigazgató

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

Nem releváns

-

-

2. A  testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

Nem releváns

-

-

3. A  testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

Nem releváns

-

-

4. A  testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

Nem releváns

-

-

5. A  testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

Nem releváns

-

-

6. A  testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

Nem releváns

-

-

7. A  testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

Nem releváns

-

-

8. A  testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

Nem releváns

-

-

9. A  testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Nem releváns

-

-

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

Nem releváns

-

-

2. A  testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

Nem releváns

-

-

3. A  testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

Nem releváns

-

-

4. A  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

Nem releváns

-

-

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

Nem releváns

-

-

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

Nem releváns

-

-

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

Nem releváns

-

-

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Lásd Pályázatok és Projektek menüpont vagy itt!

A pályázat aláírója

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

A hirdetmény, közzététel aláírója

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének rendje szabályzat

 

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Kazincbarcikai Kórház Főigazgatói Titkárság
Koordinációs Iroda
 

 

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56., tel:Tel: 06-48/514-800 elektronikus levélcím: info [kukac] barcikakorhaz.hu

 

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

4. Az  adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Adatvédelmi tisztviselő /DPO/:
név: Dr. Nagy Norbert
telefonszám: + 36 30 / 632 4077
e-mail cím: norbert.nagy@ infoszakerto.hu

 

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

5. A  közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

NNK statisztika 2021.
KSH statisztika 2021.

Járványügyi érdekek alapján statisztika a Kormányhivatal részére 2021.

 

 

Negyedévente

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény.

 

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nincs ilyen

 

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 

XI. Közzétételi listák

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2. A  közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

3.    Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.    Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II.   Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Nem releváns

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

III.   Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

A vizsgálattal, ellenőrzéssel érintett szervezeti egység

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

IV.   Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Betegelégedettségi kérdőív.

 

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

V.   Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

Koordinációs Iroda

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 

I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A  közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Letöltés: Elemi kölségvetés 2022

Letöltés: Elemi kölségvetés 2023

 

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

II.   Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Letöltés: 2021. éves költségvetési beszámoló

Letöltés: 2022. éves költségvetési beszámoló

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

III.   Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Lásd Számviteli Beszámolók

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 

3.3.    Költségvetések, beszámolók

 

I.    Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Lásd Számviteli Beszámolók

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház HR Igazgatóság, Munkaügyi Csoport (Kazincbarcika)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

2. A  vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Lásd Számviteli Beszámolók

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház HR Igazgatóság, Munkaügyi Csoport (Kazincbarcika)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nem releváns

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház HR Igazgatóság, Munkaügyi Csoport (Kazincbarcika)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 MFt feletti szerződések 2023  évre szsz nélkül

BAZ. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gazdasági Igazgatóság Kazincbarcikai Kórház Gazdálkodási Osztálya

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Rezidensek tanulmányi ösztöndíj programja. 

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Adat megnevezése / Név Megjegyzés / Link Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

 

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Központi Információs Közadat-nyilvántartás
NAVÜ:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat      

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Adat megnevezése Megjegyzés Adatfelelős Frissítés Megőrzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv (EKR felület/eljárás/közbeszerzési tervek/Ajánlatkérő és az év kiválasztásával lekérhető): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (EKR felület/eljárás/megindított eljárások/Ajánlatkérő, majd az adott eljárás kiválasztása/részletek/összegezés az ajánlatok elbírálásáról lekérhető): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista
 

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Gazdasági Igazgatóság, Gazdálkodási Osztály (Kazincbarcika)

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Módosítás: (2022. december 12.)