Pathológiai osztály

Pathológiai osztály

Földszint

 

A Pathológiai Osztály a Kórház telephelyén működő gyógyító osztályok számára végzi a kórbonctani, kórszövettani és citológiai diagnosztikus tevékenységet, valamint a kórház ellátási területén, külterületen elhunyt személyek halálok megállapító kórboncolását családorvosok részére.
 

Szakmai vezető:  Dr. Kovács Judit PhD.

Vezető asszisztens: Szatmári MátyásMunkarend: 07:00 - 15:00

Halotti ügyintézés: 09:00 - 13:30

Halottkiadás: 08:00 - 09:30

 

Kórszövettani részleg: ​
 A műtétek során eltávolított szövetek, szervek kerülnek feldolgozásra az ambulánsan eltávolított kisebb anyagok feldolgozása mellett.

 

Citológiai részleg:
 A gyógyító osztályokról származó anyagok, valamint a nőgyógyászati jellegű citologiai kenetek diagnosztikai és szűrővizsgálata, feldolgozása történik.

 

Kórbonctani részleg:
 A Kórházban, illetve a területen elhaltak kórbonctani vizsgálatát végzi. A boncolásra és a halottakkal kapcsolatos egyéb teendőkre vonatkozó jogszabályokat az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvényt tartalmazza.
 

A főszabály az, hogy az elhunyt személy - függetlenül attól, hogy fekvőbeteg- gyógyintézetben, vagy azon kívül hunyt el - kórbonctani vizsgálat alá kell vetni, ha a következő állítások bármelyike is fennáll:

A halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható,

Perinatalis (születés időszaka körüli) halál történtekor,

Az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt,

Az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett,

Az elhunyt szervezetében újra felhasználható, nagy értékű műszer, vagy eszköz található és Az nem képezi az elhunyt tulajdonát kivéve, ha a műszer vagy eszköz jellege nem kívánja meg az elhunyt kórbonctani vizsgálatát,

Az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó írásban kérte a kórboncolást.

Az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van,

Az elhunytatat hamvasztani kívánják.


Az utolsó két pontnál el lehet tekinteni a boncolástól ha boncolás mellőzésének összes feltétele fennáll és az elhunyt még életében vagy a hozzátartozó a halált követően írásban kérte a boncolás mellőzését.
A kórbonctani vizsgálatot a halál helye szerinti illetékes kórház vagy klinika patológiai osztálya fogja elvégezni lehetőleg már a halált bekövetkeztét követő első, de légkésőbb a halottvizsgálatot követő 3munkanapon belül.

 

A korábban felsoroltak kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a halál természetes eredetű

a halál oka egyértelműen megállapítható,

a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható,

a kezelőorvos és patológus szakorvos a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek,

az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően kérte kórbonctani vizsgálat mellőzését.

 


Tájékoztatás haláleset anyakönyvezéséhez 


Illetékesség: A halálesetet a haláleset helye szerinti anyakönyvvezető anyakönyvezi.

 

A haláleset anyakönyvezéshez szükséges okiratok:

Az elhalt személy személyazonosító igazolványa.

Az elhalt személy születési anyakönyvi kivonata.

Az elhalt személy családi állapotát, ha nőtlen vagy hajadon nem kell igazolni, a többi esetben igazolni szükséges (házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói ítélet elvált családi állapot esetében, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonattal, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal igazolja a családi állapotot).

Halottvizsgálati bizonyítvány (orvos vagy a kórház állítja ki).

Jegyzőkönyv a haláleset bejelentésről (ha intézményben történt a haláleset).

A bejelentő személyazonosító igazolványa.


A hozzátartozókat terhelő kórházi befizetések (hűtési, tárolási díj, végtisztességre való felkészítés), a kórház pénztárában történnek. 

 

Széchenyi 2020 logó