Ugrás a tartalomra

Beteg felvétele a kórházba
Abban az esetben, ha Ön (és/vagy törvényes képviselője) beutalóval érkezik a fekvőbeteg osztályra, az adott osztály betegfelvételi ambulanciáján, vagy irodáján, nővérállásán kell jelentkeznie, ahol leadja az orvosi beutalóját és a személyazonosításra szolgáló iratait. Sürgős esetben azonnal ellátást kapnak. Amikor kórházunkba érkezik, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a kórházi ellátás ideje alatt, a gyógykezelése érdekében használhatjuk (GDPR rendelet).

Kérjük, az alábbiakat hozza magával:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya
 • Társadalombiztosítási kártya/TAJ/EU kártya
 • Előző vizsgálati leletek, zárójelentések
 • Otthon rendszeresen szedett gyógyszereinek listája, speciális gyógyszerei (kezelő orvosnak bemutatni)
 • Használati eszközei (pohár, evőeszköz, szalvéta, hálóruha, köntös, papucs, fogkefe, fogkrém, szappan, törölköző, fésű, papír zsebkendő, egészségügyi papír, borotva)

Kérjük, ne hozzon magával:

 • Ékszert, egyéb értéktárgyat, értékpapírt, nagyobb pénzösszeget
 • Alkoholos italokat, romlandó élelmiszert
 • Lőfegyvert
 • Átvételi elismervény ellenében a magával hozott értékeket az osztály érték átvevőjének adja át, mert csak így tudunk felelősséget vállalni.
 • Segítő kutyát (szájkosárral) csak a járó beteg ellátás során, a kutyaigazolvány bemutatásával hozhatnak be.

 

Kórházi napirend
05:00 - 08:30 óra Hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli
8:30 - 12:00 óra Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek
12:00 - 14:00 óra Ebéd, vizit, konzíliumok
14:00 - 16:00 óra Csendes pihenő
16:00 - 18:00 óra Délutáni szakfeladatok előkészítése és vacsora
18:00 - 22:00 óra Szakfeladatok elvégzése, ügyeleti beteg ellátás, esti vizit
22:00 óra Villanyoltás

 

Kérjük, hogy az orvosi viziteken szíveskedjen a kórteremben tartózkodni. Az ellátása során legyen figyelemmel a betegtársai nyugalmára (TV, rádió, telefon, laptop), biztosítsa az osztály csendjét. Az osztályt – vizsgálatokat kivéve- kérjük, csak úgy hagyja el, hogy a szolgálatban lévő ápolónak jelentse be, hová távozik.

A kórház tisztaságára, a mellékhelyiségek rendjére szíveskedjen vigyázni. Alkoholt fogyasztani kórházi bennfekvés alatt szigorúan tilos! Dohányozni csak az épületen kívüli kijelölt helyeken szabad, kérjük a beoltott cigarettavégeket a kukákban elhelyezni. Fokozottan szíveskedjen figyelni az ellátása során a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre.
Orvosaink, és ápolóink mindent megtesznek azért, hogy egészségét minél hamarabb visszanyerje, panaszai csökkenjenek, fájdalmai enyhüljenek. Betegségével, a kezelésekkel, a műtéttel, általában a gyógykezelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a kezelőorvosához. Ha ápolással kapcsolatos észrevétele, véleménye, esetleg szociális problémája van, kérjük, forduljon az osztályvezető főnővérhez, aki segítséget fog nyújtani.
Hozzátartozója a betegségével kapcsolatosan felvilágosítást csak személyesen kérhet, az osztályvezető főorvostól, illetve a beteg kezelőorvosától, amennyiben ezt Ön az Ápolási lapban írásban előzetesen engedélyezte. Ápoló és egészségügyi szakdolgozó telefonon csak a beteg általános állapotáról adhat tájékoztatást.
Lehetőség van arra, hogy a kórházban is gyakorolja vallását. A kórházi Kápolnában minden hónap első hétfőjén Szentmise kerül megtartásra. Amennyiben pszichológust, lelkészt, szociális munkást szeretne igénybe venni, azt is jeleznie kell a kezelőorvosának, vagy az osztályos ápolónak.

Betegek jogai az ellátó rendszerben (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)

 • az egészségügyi ellátáshoz való jogot,
 • az emberi méltósághoz való jogot,
 • a kapcsolattartás jogát,
 • a tájékoztatáshoz való jogot,
 • az önrendelkezéshez való jogot,
 • az ellátás visszautasításának jogát,
 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát,
 • az orvosi titoktartáshoz való jogot,
 • az intézmény elhagyásának jogát.

 
Betegjogok érvényesítése
Panasz esetén először keresse az osztályvezető főorvost/osztályvezető főnővért, amennyiben megoldást nem találnak úgy a kórházban betegjogi képviselő áll rendelkezésre, hogy segítse Önt az esetleges problémáinak megoldásában. Betegjogi képviselő elérhetőségei:

Dr. Katona Kornélia
telefonszám: 06/20/4899542
e-mail cím: kornelia.katona [kukac] ijsz.bm.gov.hu

Az egészségügyi dokumentációjának másolatát szükség esetén kikérheti - külön eljárásrend szerint.

A betegek kötelezettségei
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele alatt köteles tiszteletben tartani a kórház házirendjét és az ellátásra vonatkozó jogszabályokat. A beteg köteles – amennyiben erre képes – képességei és ismeretei szerint együttműködni az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal, és a gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket betartani, valamint a jogszabályok által előírt térítési díjat megfizetni.

Látogatás
Kórházunkban a beteglátogatás általános rendje 14 órától 18 óráig tart - normál működési rend szerint. Ettől az osztályok a saját munkarendjük függvényében eltérhetnek. Erről az osztályokon, valamit a kórház honlapján tájékoztatást kapnak. A beteglátogatásra 10 éven aluli gyermek ne jöjjön a kórházba, és egy betegnél egyszerre csak 2 fő látogató tartózkodjon. Kérjük, ne üljenek civil ruházatban beteg ágyára, hanem vegyek igénybe a kórtermi székeket, vagy a társalgókat. A járványhelyzetben (COVID-19) történő látogatás mind az időpontban, mind a látogatók számában módosulhat, így a mindenkor aktuális rendelkezés szerint történik, amelyről tájékoztatók/közlemények formájában értesülhet a lakosság az intézmény honlapján.

Betegélelmezés
A kórházi ellátás során minden betegünk a betegségének megfelelő diétás étrendet kap, amelyet a kezelő orvos rendel el. Biztosított a napi háromszori, illetve az orvosi kezelésnek megfelelő étkezés és folyadékpótlás. Szükség esetén, dietetikus táplálási tanácsot tud biztosítani. Kérjük, hogy hozzátartozóik csak az étrendnek megfelelő élelmiszert hozzák be, higiénés csomagolásban, és elfogyasztható mennyiségben. Az élelmiszert az osztályon található betegek számára rendszeresített hűtőkben, névvel, kórterem és ágyszámmal ellátva helyezhetnek el. Betegeink részére kórházi ellátásuk első napján ebédet és vacsorát, hazamenetel napján csak reggelit tudunk biztosítani.

Sajtónyilvánosság
A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel a kórházban hang, TV és fényképfelvétel, csak Fenntartói engedéllyel történhet, amelyhez a beteg engedélye is szükséges, amennyiben ezeken szerepel.
A sajtó képviselője munkájával kapcsolatban csak Fenntartói engedéllyel léphet Kórházunkba. Nyilatkozat tételre a főigazgató, vagy az általa felhatalmazott dolgozó jogosult.

Távozás a kórházból
Távozásának időpontját a kezelőorvos határozza meg az Ön betegségének és állapotának függvényében. Ezen időpontok egyeztetése általában az orvosi viziteken, vagy személyes megbeszéléseken történik. Ez után a hozzátartozók értesítése szükséges, hogy az Ön távozásának formáját egyeztetni lehessen. Állapotának függvényében távozása történhet a családtaggal vagy betegszállítás útján, amelyet a kezelő orvos az Ön állapotának megfelelőn rendel el.

Az Ön kezelésének befejezésekor 2 darab zárójelentést kap, melyet általában a kezelőorvosa, szóbeli információk kíséretében ad át. Az orvosi/ápolási zárójelentés 1 példányát a háziorvosának kell leadnia, 1 példányát pedig meg kell őriznie. Ezzel együtt kap 2 db igazolást is, amelyet a biztosításhoz, illetve táppénz ellátáshoz kell leadnia. Távozásakor veheti át az értékleltárban őrzött dolgait. Ezzel egyidejűleg a kórházi leltári eszközöket és tárgyakat is le kell adnia. Ezek például pizsama, törülköző, járóbotok, stb. Kérjük, hogy ellátása során szíveskedjen óvni a kórház vagyoni és leltári tárgyait.

 Szolgáltatások:

 • Büfé 
 • Parkolás ( külső parkolóban)
 • Gyógyászati segédeszközök boltja 
 • Optika
 • Közforgalmú gyógyszertár 
 • Bankjegy kiadó automata (Főbejáratnál)
 • Televízió (társalgókban, kórtermekben) – a járóbeteg ellátó egységekben betegtájékoztató monitorok
 • Nyilvános telefon (büfé előtt)

Kórházunk minden munkatársa azért dolgozik, hogy Ön mihamarabb visszanyerje egészségét, önállóságát. Felhívjuk a figyelemét, hogy egészségügyi tevékenység ellátása során szakembereink közfeladatot ellátó személynek minősülnek, ezért minden atrocitás, trágár beszéd, fenyegetés, fizikai bántalmazás bűncselekmény, amelyet a Btk. büntet.

Az intézeti betegtájékoztató az osztályos házirendekkel együttesen érvényes.