Ugrás a tartalomra

Felhasználási feltételek

 

www.barcikakorhaz.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője a  Kazincbarcikai Kórház (Székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.; Adószám: 15856413-2-05) - a továbbiakban: Üzemeltető.

 

Felhasználó

A weboldal használatának feltétele, hogy a weboldal felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja magára nézve kötelezőnek a jelen dokumentumban szabályozottakat. A weboldal megnyitásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételek tartalmát megismerte és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A weboldal célja

A weboldal célja, hogy a Felhasználó gyorsan és egyszerűen eligazodhasson a kórház (Üzemeltető) szolgáltatásai között és megfelelő információt nyújtson a kórházhoz tartozó orvosokkal, osztályokkal és szakrendelésekkel kapcsolatban.

Egyoldalú módosítás joga

Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási feltételeket – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – egyoldalúan módosítani, új feltételekkel kiegészíteni, egyes feltételeket törölni. Jelen Felhasználási feltételek változása esetén a weboldal Felhasználó által történő további használata a módosítások automatikus elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználási feltételekben bármilyen jellegű változás következik be, azokról Üzemeltető értesítést küld a Felhasználónak a weboldalon keresztül.

Felelősség

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon szereplő információk naprakészek és pontosak legyenek, illetve a valóságnak megfeleljenek, azonban az Üzemeltető sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. E rendelkezés alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a weboldalon fellelhető információk, tartalmak Üzemeltetőnek felróható módon vagy Üzemeltető gondatlanságából eredően tartalmaznak hibás, félrevezető adatot, s ennek elhárításáért Üzemeltető nem tett meg minden tőle telhetőt.

Alkalmazandó jog, bírósági kikötés

A jelen Felhasználási feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a magyar hatósági előírások – külön kikötés nélkül is – alkalmazandóak. Amennyiben a Felhasználó és az Üzemeltető között jogvita merül fel az alkalmazás használatával kapcsolatban, Felek kikötik a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, továbbá hatáskörtől függően az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét, a magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályok alkalmazását.

Szerzői jog

A weboldal, az azon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Üzemeltető fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Üzemeltető minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép. További információért olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat.